• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Privatrettslig bistand

Junit har inngått avtale med advokatfirmaer. Avtalen innebærer at det ytes juridisk bistand til enhver tid gjeldende offentlige sats, i 2017 er den på kr 1 020,- pluss mva.

Junit har intet ansvar for disse tjenestene, og henvendelser skjer direkte til advokatene. Husk å oppgi at du er medlem av Junit.

Kontaktinformasjon:

Advokat Kjell Holden

Mob: 95 78 15 15

E-post:  

 

Advokat Arne Aarsæther

tlf. 22403640/22403669,

E-post:

 

 paragraf