• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit har tyngden i Luftfart!
  Junit har tyngden i Luftfart!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Privatrettslig bistand

Junit har inngått avtale med advokatfirmaer. Avtalen innebærer at det ytes juridisk bistand til enhver tid gjeldende offentlige sats, i 2017 er den på kr 1 020,- pluss mva.

Junit har intet ansvar for disse tjenestene, og henvendelser skjer direkte til advokatene. Husk å oppgi at du er medlem av Junit.

Kontaktinformasjon:

Advokat Kjell Holden

Mob: 95 78 15 15

E-post:  

 

Advokat Arne Aarsæther

tlf. 22403640/22403669,

E-post:

 

 paragraf