• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Fagbrev i logistikkfaget eller yrkessjåførfaget

  

Om Logistikkoperatør

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Logistikkoperatør og som har lang erfaring med logistikkarbeid.

Gjennom Logistikkoperatør øker du din kompetanse innen bransjeteknikk, sikkerhet, økonomi, kommunikasjon og tekniske hjelpemidler. Denne utdanningen forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven som Logistikkoperatør.

Les mer om Logistikkoperatør her.

Om Yrkessjåfør

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Yrkessjåfør og som har lang arbeidserfaring innen yrket.

Som Yrkessjåfør har du krav på deg til samarbeidsevne, nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge din egen arbeidsdag. Et moderne samfunn er helt avhengig av transport av personer og gods, og det kommer stadig økte kompetansekrav til yrkessjåføren. Denne utdanningen forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven.

Les mer om Yrkessjåfør her.

  

Hva er en praksiskandidat?

Praksiskandidat er deg som ønsker å dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve i et yrkesfag utenom et ordinært læreforhold.

Utgangspunktet er at kandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole, men kandidaten må bestå en tverrfaglig teoriprøve.

For å kunne ta fagbrev som praksiskandidat må følgende krav være oppfylt:

 • Opparbeidet minst 5 års relevant fulltids praksis.
 • Ta den skriftlige praksiskandidat eksamen.
 • Gå opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent.

 

Junits studietilbud i samarbeid med NKI Nettstudier

I samarbeid med NKI Nettstudier tilbyr vi teori til fagbrev. Fagbrevet tas på nett gjennom NKI Nettstudier.

Avtalen innebærer at Junits medlemmer kan melde seg på nettkurs hos NKI i de fagene som de måtte trenge for å kunne avlegge den tverrfaglige teoriprøven.

 

Hvem kan få dekket kursavgiften til fagbrev?

Medlemmer i Junit som ønsker å avlegge fagprøve som praksiskandidat i reiselivsfaget kan få dekket kursavgiften for den teoretiske opplæringen av Junit.

 

Slik kommer du i gang

 1. Finn ut hvilket teorikurs du trenger.
 2. Meld deg på kurset på NKI's sine nettsider.
 3. Når du kommer til betaling velger du.
  1. Annen betaler
  2. Foreninger/Forbund
  3. På Navn skriver du Junit.
  4. E-post adresse skriver du 
 4. Bruk kampanjekode LFF15 ved bestilling.
 5. Videresende din bestillingsbekreftelse til 
 
Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole.
 

Fagopplæringskontorene:

Fagopplæringskontorer Telefon Nettside
Oslo Kommune, Utdanningsetaten 23 46 71 62 Oslo
Fagopplæringskontoret i Akershus 22 05 54 00 Akershus
Fagopplæringskontoret i Østfold 69 11 70 00 Østfold
Fagopplæringskontoret i Hedmark 62 88 22 20 Hedmark
Oppland Fylkeskommune 61 28 90 00 Oppland
Fagopplæringskontoret i Buskerud 32 80 86 47 Buskerud
Fagopplæringskontoret i Vestfold 33 34 40 00 Vestfold
Fagopplæringskontoret i Telemark 35 58 42 00 Telemark
Fagopplæringstjenesten i Aust-Agder 37 01 73 00 Aust-Agder
Utdanningsavdelingen i Vest-Agder 38 07 45 00 Vest-Agder
Fagopplæringsavdelingen i Rogaland 51 51 67 50 Rogaland
Hordaland Fylkeskommune 55 23 99 00 Hordaland
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane 57 65 61 00 Sogn og Fjordane
Fagopplæringskontoret i Måre og Romsdal 71 25 87 80 Måre og Romsdal
Opplæringsnemda i Sør-Trøndelag 73 86 60 00 Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 74 11 10 00 Nord-Trøndelag
Opplæringskontoret i Nordland 75 65 02 00 Nordland
Fylkeskommunen i Troms 77 78 80 00 Troms
Utdanningsetaten i Finnmark 78 96 20 00 Finnmark