• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Om Junit

Målsetting

"Junit skal arbeide for best mulig lønns- og arbeidsvilkår og for sikre arbeidsplasser".

- Sammen er vi Sterke
- Sammen er vi Junit


Foreningsprofil

Junit, tidligere Luftfartens Funksjonærforening (LFF), er en fri og politisk uavhengig fagforening, som organiserer arbeidstakere innen fly- og servicenæringen. Ved utgangen av 2019 var det medlemmer fra mer enn 30 bedrifter. I de fleste av disse bedriftene har Junit tariffavtale, enten direkte med bedrift, eller med arbeidsgiverorganisasjon.

Sammen utgjør Junit-medlemmene et bransjefellesskap, for arbeidstakere innen fly- og reiselivsbransjen. Det er en ubetinget fordel å kunne stå sammen i spørsmål av felles interesse, uavhengig av hvilken bedrift man tilhører. I tider med usikkerhet og stadig økende konkurranse, er det viktig å være i en profesjonell fagforening som kjenner bransjen.

Junit er en desentralisert og ubyråkratisk organisasjon. Bedriftsklubbene er selvstendige, og kan inngå samarbeid med de klubber man ønsker. I Junit har klubbstyrene det endelige ordet for hvorvidt man skal bli tatt ut i streik.