• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Junit årsmøte 2020

Dato - torsdag den 06. februar 2020 kl 1400
Sted - SAS Teknisk Gardermoen

Du inviteres til å delta på Junit årsmøte som avholdes på Gardermoen.

Send påmelding via e-post til (navn, bedrift) dersom du ønsker å delta eller bruk utsendt påmeldingsskjema.

Bedriftsklubbene må avholde sine årsmøter før årsmøte i Junit. Det blir anledning å avholde et kort møte før Junit årsmøte, men vi også gjør oppmerksom på at det er begrenset med møteplasser.

 

Program for årsmøtet

1000-1300 Avsatt tid for årsmøter i bedriftsklubb
                (Innkalles og avholdes av de respektive bedriftsklubber.
                 Meld fra til administrasjonen dersom dere ønsker møterom)

1300-1400 Lunsj

1400-1700 Årsmøte (Vedtektenes § 4)
                 Åpning og konstituering
                 Beretning 2019
                 Regnskap 2019
                 Budsjett 2020
                 Innkomne forslag
                 Valg (jfr. vedtektenes § 6)

1700-1900 Enkel servering

Vel møtt!