• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Kl. 01.45


natt til 5. april fikk LFF gjennomslag i meglingen vedrørende Svolvær Flyekspedisjon AS og Air Service Brønnøysund.

Sluttavtalene ble bra og streik ble unngått. 
All honnør til LFF-klubbene i de to bedriftene som sammen med faglig ledelse i LFF gjennomførte en god forhandlings- og meglingsprosess.