• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Junit/WPK medlemmer i WGH KSU vant i tingretten

Junit/WPK medlemmer i WGH KSU fikk medhold i retten
 
Widerøe Ground Handling varslet nedbemanninger på flere stasjoner høsten 2020. Bakgrunnen for nedbemanning var tap av SAS kontrakt og arbeidsmangel på grunn av Covid-19 pandemien.
 
Junit/WPK hevdet hele tiden at utvalgskriterier ved nedbemanning skal være iht. hovedavtalens §8-2 om ansiennitet, samt at det kun skulle være en utvalgskrets, men begrenset geografisk til hver stasjon.
 
WGH varslet at de ville gjennomføre nedbemanning med to utvalgskretser på hver stasjon (KE funksjonær og KR arbeider). - Vi stod fast på vårt syn i hele prosessen. Vi ville sikre at ansiennitet ikke skulle svekkes ved redusert utvalgskrets, sier Junit leder Torild Mjelstad.
 
Junit medlemmer ved Kristiansund (KSU) og Haugesund (HAU) som mottok oppsigelser og tilbud om redusert stillingsbrøk mente at endringsoppsigelsene var ulovlig og usaklig. For ansatte i HAU ble saken løst tidligere i år ved at de ansatte fikk økt sin stillingsbrøk til samme størrelse som før oppsigelsen.
 
- Dessverre var det ikke mulig å finne løsning for tre Junit medlemmer ved KSU, og saken ble ført i Møre og Romsdal Tingrett i begynnelsen av oktober, sier Torild Mjelstad. Saken ble ført sammen med HK/LO sine medlemmer på samme stasjon.
 
Fredag 29.10.2021 kom dommen som gav ansatte full oppreisning og klart slo fast at oppsigelsene var ugyldige. Tingretten kom til at det ikke forelå tilstrekkelig saklige hensyn for å beslutte to utvalgskretser og at dette førte til at ansiennitetsprinsippet ble vesentlig svekket. Oppsigelsene av de fem saksøkerne var dermed ikke saklig begrunnet og i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7, første ledd. Oppsigelsene ble kjent ugyldige. 
 
- Vi er stolt av våre medlemmer som stod på sin rett i denne saken. Vi vet at dette er krevende når saken står på, men rettferdigheten seiret til slutt, avsluttet leder av Junit/WPK Torild Mjelstad
 
Dommen er ikke rettskraftig - WGH kan anke dommen.