• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Permitteringsregler forlenges

Permitteringsregler forlenges til og med 31. desember 2021

Regjeringen forlenger de midlertidige permitteringsreglene ut året.

 • Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.
 • Kravet om minst 40 prosent reduksjon i arbeidstiden for å få dagpenger forlenges til og med 31. desember 2021.
 • Dagpengeperioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet.
 • Den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent av
  grunnlaget opp til 3G videreføres til og med
  31. desember 2021 for alle dagpengemottakere.