• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Junit - HK arbeider mot felles mål

Etter at vedtak om sammenslåing mellom fagforeningene Junit og HK har vi fått mange spørsmål om prosessen, og vi har registrert at mange medlemmer er utålmodig.

Vi skulle også ønske at prosessen gikk raskere, men det er viktig både for Junit og HK at dette skjer på en forsvarlig måte slik at våre medlemmer og organisasjons interesser blir ivaretatt. Dette betyr blant annet at vi må kartlegge og dokumentere økonomiske – juridiske og sosiale forhold som har betydning for sammenslåing mellom organisasjonene.

Som ledd i å gjøre overgangen enklere så har vi avtalt med HK/FLR at våre tillitsvalgte inviteres til møter for å bli kjent med den nye organisasjonen. I mellomtiden opprettholdes Junit sine tariffavtaler, medlemskap og tillitsvalgte som tidligere, og eventuelle arbeidsrettslige problemer tas opp med Junit kontoret som vanlig.

Vi arbeider så raskt som mulig og forsvarlig og håper å være i mål med endelig sammenslåing og overføring til ny organisasjon innen kort tid. Dersom dere har ytterligere spørsmål så kan dere ta kontakt med Junit kontoret eller Faglig rådgiver på e-post .

Med vennlig hilsen
Torild Mjelstad
Leder Junit