• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Junit - veien videre på ekstraordinært årsmøte

Junit som organiserer innen luftfart- og reiselivsbransjen har særlig merket følgene av endringer i arbeidsmarked og pandemien. Den siste perioden med permitteringer, nedbemanninger og endringer i arbeidsmarkedet har vært krevende for fagforeningen. Junit styret besluttet derfor tidligere i år å nedsette et utvalg som utredet "Junit - veien videre", samt drøftet mulighetene for sammenslåing med andre fagforeninger. Med bakgrunn i resultater fra utvalget ble det avholdt ekstraordinært årsmøte lørdag 04. - søndag 05. september, for å diskutere veien videre for fagforeningen, 


Junit leder, Torild Mjelstad innledet årsmøtet med å slå fast at «Våre medlemmers TRYGGHET i arbeids- og privatliv er vårt fremste fokus».
 

Etter en grundig debatt der årsmøtet vurderte Junit sitt handlingsrom, kraft, medlemssituasjon, organisasjon, tariffavtaler og økonomi så konkluderte årsmøtet med at en sammenslåing med en større landsdekkende organisasjon er den beste veien videre. - Selv om videre drift som selvstendig organisasjon er en mulighet, så har årsmøtet vurdert det som mer formålstjenlig for Junit's medlemmer at vi søker sammen med en annen fagforening, sier leder i Junit.

Etter en helhetsvurdering har årsmøtet vedtatt at funksjonærforbundet Handel- og Kontor vil ivareta Junit medlemmers trygghet og interesser og gir derfor styret fullmakt til å inngå avtale om sammenslåing med HK. 

- Nå begynner arbeidet med å forene de to organisasjonene og skape en kraftfull fagforening i alle bedrifter der Junit og HK har medlemmer, sier Leder i Junit. Vi oppfordrer alle Junit medlemmer til å følge med i prosessen og delta slik at denne sammenslåing går raskt og effektivt.

Ny felles informasjon fra Junit og HK vil snart bli sendt ut til medlemmer i begge foreninger.

Se også Frifagbevegelse