Pensjon fra første krone

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone

Begrensning der ansatte må tjene mer enn 1G (f.t. 106.399) for å tjene opp pensjon i OTP, oppheves fra 2023. Samtidig innføres også et minstekrav til sparing på 2% fra første krone og opptil 12 G. Regelen om at man minst må ha 20% stilling for å få rett til å være medlem i obligatoriske tjenestepensjonsordninger oppheves. Alders-grensen for å ha rett til obligatorisk tjenestepensjon senkes fra 20 til 13 år.

 - Dette er godt nytt for ansatte i Luftfart- og Reiseliv der mange er ansatt på deltidskontrakter, sier leder i Junit Torild Mjelstad.Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
• Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.
• OTP forplikter alle arbeidsgivere til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.
• I folketrygden tjener du pensjon fra første krone.

Avtalefestet pensjon (AFP)
• AFP er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.
• Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år (forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene).

Folketrygden
• Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge.
• Den omfatter alle som er bosatt i Norge.

Les mer om pensjon her eller få oversikt over din pensjon her.