• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Pensjon fra første krone

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone

Begrensning der ansatte må tjene mer enn 1G (f.t. 106.399) for å tjene opp pensjon i OTP, oppheves fra 2023. Samtidig innføres også et minstekrav til sparing på 2% fra første krone og opptil 12 G. Regelen om at man minst må ha 20% stilling for å få rett til å være medlem i obligatoriske tjenestepensjonsordninger oppheves. Alders-grensen for å ha rett til obligatorisk tjenestepensjon senkes fra 20 til 13 år.

 - Dette er godt nytt for ansatte i Luftfart- og Reiseliv der mange er ansatt på deltidskontrakter, sier leder i Junit Torild Mjelstad.Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
• Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.
• OTP forplikter alle arbeidsgivere til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.
• I folketrygden tjener du pensjon fra første krone.

Avtalefestet pensjon (AFP)
• AFP er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.
• Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år (forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene).

Folketrygden
• Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge.
• Den omfatter alle som er bosatt i Norge.

Les mer om pensjon her eller få oversikt over din pensjon her.