• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Reviderte tariffavtaler 2020-2022

Det er viktig å ha sist reviderte og gjeldende tariffavtale tilgjengelig dersom du ønsker informasjon om lønn- og arbeidsvilkår.

Nye tariffavtaler lagt ut for nedlastning.

Luftfartsavtalen mellom NHO/NHO Luftfart og Junit
De viktigste endringene i Luftfartsavtalen foruten å øke minstelønn, matpenger og sats for skiftgodtgjøring, var å endre bestemmelsen om forskuttering av sykepenger. I tillegg er det gjort betydelige forbedringer av bestemmelsene som beskriver prosessen med utarbeidelse av arbeidsplan, samt uttak av ekstraferie for ansatte over 60 år. 
Flyekspedisjonsavtalen erstattes av Luftfartsavtalen.

Landsavtalen mellom Virke og Junit 
Foruten økt minstelønn og ny bestemmelse om forskuttering av sykelønn er det tatt inn to nye og omfattende bilag vedrørende
"Ran, ransforsøk, vold eller trusler om vold" og "Kompetanse-
og bedriftsutvikling".