• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Mekling mellom LO, YS og NHO

Dersom LO, YS og NHO ikke blir enig innen meklingsfristen lørdag 10. april kl. 2400, så vil 23000 arbeidstakere være i streik fra og med søndag morgen.

Streik blant LO og YS sine medlemmer gjelder ikke for Junit sine medlemmer direkte, men de fleste arbeidsgivere har allerede sendt ut betinget varsel om permittering. Du finner mer informasjon om hvilke bedrifter som er varslet tatt ut i streik her.

Selv om Junit ikke er part i dette oppgjøret så kan en streik i et annet fagforbund ramme ditt arbeidssted og deg selv på flere måter. Vi har respekt for de streikende og for saken de streiker. Det er derfor viktig å vite hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Her er noen kjøreregler

Du har rett og plikt til å utføre ditt vanlige arbeid, men du skal ikke utføre arbeid som normalt utføres av en kollega som er i streik. Det er kun øverste leder av virksomheten som eventuelt kan utføre arbeid som rammes av streik.

Du skal ikke arbeide overtid fordi andre streiker.
Det kan være andre årsaker til behov for overtid, men ikke streik.

Du kan selv bli permittert som følge av streiken.

Dersom du er i tvil om ovennevnte eller det oppstår en annen situasjon så bør du ta kontakt
med din tillitsvalgte eller Junit kontoret.