• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Junit årsmøte 2021 ble avholdt digitalt

Torsdag 11. februar avholdt Junit sitt årsmøte digitalt via Teams

Junit leder Torild Mjelstad innledet med å ønske velkommen og foreslå praktisk gjennomføring av møtet som på grunn av smittevern måtte avholdes digitalt. Etter konstituering gjennomgikk årsmøtet faglig beretning og regnskap for 2020, samt budsjett for inneværende år.

Pandemiåret har vært et svært spesielt år med uroligheter. Det har vært permitteringer, konkurs, oppsigelser - i fly- og reiselivsbransjen, samt andre virksomheter som er tilknyttet luftfarten. Lokale tillitsvalgte og fagforeningen har bistått medlemmer i drøftings- og forhandlingsmøter og har bidratt til å finne løsninger i mange saker. Urolighetene fortsetter dessverre og enkelte saker er ikke avsluttet når vi går inn i nytt år. Til tross for mye uro i arbeidsmarkedet så har medlemstall vært stabilt og i noen bedrifter har medlemstallet økt. Tariffoppgjøret, som ble utsatt på grunn av pandemien ble gjennomført i nov/des 2020 og resultatet var i tråd med frontfagsoppgjør samt fagforeningens egne krav.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet;

Leder                 Torild Mjelstad (WGH)
Nestleder            Khalique Rana (SAS Cargo)
Sekretær             Mona Skyrud (SGH)

Styremedlemmer  Line Merete Lund (WGH)
                         Magne Kvæl (TRN)
                         Clement Niamke (TRN)
Varamedlemmer   Eli-Anne Zahl (ISS)
                         Tommy Todler (SAS Cargo)
                         Roger Zahl (ISS)