• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Digitalt årsmøte 2021

Junit inviterer til Digitalt Årsmøte
Torsdag 11.02.2021 kl. 1100

På grunn av Covid-19 og smittevern har styret bestemt at årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Påmeldte medlemmer får tilsendt link til møtet på e-post. Det er viktig  at du oppgir epostadressen som du ønsker å motta møtelink og eventuelle årsmøtedokumenter. Dersom ikke annen epostadresse er oppgitt så sendes dette til avsenderadresse.

Vi minner om at bedriftsklubbene avholder sine årsmøter før årsmøtet i Junit.

Dagsorden Årsmøte
• Åpning og konstituering
• Beretning 2020
• Regnskap 2020
• Budsjett 2021
• Innkomne forslag
• Valg (jfr. Vedtektenes § 6)

Frist for påmelding er 05. februar 2021 - send påmelding til


Du finner informasjon om Microsoft Teams her