• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Digitalt årsmøte 2021

Junit inviterer til Digitalt Årsmøte
Torsdag 11.02.2021 kl. 1100

På grunn av Covid-19 og smittevern har styret bestemt at årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Påmeldte medlemmer får tilsendt link til møtet på e-post. Det er viktig  at du oppgir epostadressen som du ønsker å motta møtelink og eventuelle årsmøtedokumenter. Dersom ikke annen epostadresse er oppgitt så sendes dette til avsenderadresse.

Vi minner om at bedriftsklubbene avholder sine årsmøter før årsmøtet i Junit.

Dagsorden Årsmøte
• Åpning og konstituering
• Beretning 2020
• Regnskap 2020
• Budsjett 2021
• Innkomne forslag
• Valg (jfr. Vedtektenes § 6)

Frist for påmelding er 05. februar 2021 - send påmelding til


Du finner informasjon om Microsoft Teams her