• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Permitteringsordning forlenges til 1. juli 2021

Regjeringen vil foreslå å forlenge permitterings-ordningen fram til 1. juli for dem som ellers ville gått ut av ordningen fordi det har gått ett år, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Dette betyr at arbeidsgivere som vurderer oppsigelser, i stedet kan videreføre permitteringer og ansatte beholder sin tilknytning til sitt arbeidssted, sier faglig rådgiver Jonny S.

Luftfart- og reiselivsbransjen er særlig rammet av arbeidsmangel på grunn av Covid-19. Oppsigelser og konkurser er dessverre et faktum for mange.

Mulighet for å permittere over en lengre periode har vært et ønske fra Junit og de fleste andre organisasjoner. - Dette burde kommet tidligere. Mange oppsigelser kunne vært unngått dersom tiltakene var mer forutsigbar og varig slik at bedriftene får et lengre perspektiv. Kravet om forlenget permittering ble fremmet av opposisjonen på Stortinget og vi regner med at det blir vedtatt. - Nå regner vi med at kompensasjonsgraden og muligheten til å ta utdanning under permittering videreføres, avslutter Jonny.

Les mer på NRK eller Regjeringen