• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Årsmøte 2021

Junit planlegger Årsmøtet 2021 Torsdag 11.02.2021

Invitasjon til årsmøtet er sendt ut på mail til alle medlemmer. Dersom du ikke har mottatt denne så kan du kontakte oss på . På grunn av Covid-19 og smittevern er det ikke bestemt om møtet avholdes digitalt via Teams eller fysisk. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut når vi vet mer om situasjonen. Vi minner om at bedriftsklubbene må avholde sine årsmøter før årsmøtet i Junit.

Dagsorden Årsmøte
• Åpning og konstituering
• Beretning 2020
• Regnskap 2020
• Budsjett 2021
• Innkomne forslag
• Valg (jfr. Vedtektenes § 6)

Siste frist for påmelding er 22. januar 2021.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må
være mottatt på foreningskontoret innen 15. januar 2021.