• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Tariffoppgjør 2020 NHO Luftfart og Virke

Junit har gjennomført forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene
NHO Luftfart (Luftfartsavtalen, Flyekspedisjonsavtalen) og Virke (Landsavtalen).

Tariffoppgjørene omtales ofte som "vårens vakreste eventyr" ettersom de fleste forhandlinger skjer om våren når tariffavtalene utløper. Årets tariffoppgjør forhandles imidlertid som kjent i en vanskelig tid og Covid-19 pandemien har ført til at partene ikke kunne møtes fysisk til forhandlinger denne våren. Alle tarifforhandlinger ble derfor utsatt til det var mulig å møtes igjen.

Tariffavtaler regulerer ikke bare lønn, men ofte også andre arbeidsbetingelser, som arbeidstid, skiftarbeid og overtidsarbeid osv. Årets tariff-oppgjør er et hovedoppgjør der partene forhandler både lønn og reviderer innholdet i avtalene.

Luftfartsavtalen - enighet om å øke minstelønn, matpenger og sats for skiftgodtgjøring, samt endre bestemmelsen om forskuttering av sykepenger i tråd med frontfagsoppgjøret. I tillegg ble partene enig om betydelige forbedringer og tydeliggjøring av viktige bestemmelsene som regulerer prosessen med utarbeidelse av arbeidsplan, samt uttak av ekstra-ferie for ansatte over 60 år. Forhandlingsutvalg - Torild Mjelstad, Mona Skyrud og Jonny Simmenes.

Flyekspedisjonsavtalen erstattes av Luftfartsavtalen.

Landsavtalen - enighet om å følge frontfagsoppgjøret mht. minstelønn, ubekvem arbeidstid og sykelønn. I tillegg ble partene enig om å ta inn to nye og omfattende bilag vedrørende "Ran, ransforsøk, vold eller trusler om vold" og "Kompetanse- og bedriftsutvikling". Forhandlingsutvalget - Clement Niamke og Jonny Simmenes.

Junit har fått gjennomslag for de fleste av sine krav i forhandlingene og resultatet anbefales av forhandlingsutvalgene.

Resultat fra forhandlingene sendes nå ut til uravstemning til medlemmene som omfattes av tariffavtalene.