• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Fly- og Reiselivsbransjen i krise

Luftfarten binder Norge sammen og knytter landet sammen med resten av verden og er en svært viktig del av person- og varetransport i et langstrakt land. Nå er bransjen i krise. Covid-19 situasjonen har ført til passasjersvikt, arbeidsmangel og sviktende økonomi i selskapene.

Flyselskap og andre bransjer tilknyttet fly- og reiselivsbransjen har gjennomført permitteringer som omfatter de fleste ansatte siden mars i år. Nå følger nedbemanningsprosesser og oppsigelser. Selv om man er enig om å følge ansiennitet som utgangspunkt for utvalgskriterier så vil mange ansatte med lang fartstid i selskapene bli rammet. - Dette er en krise for bransjen og ikke minst for de mange ansatte som rammes av nedbemanning og ledighet, sier Junit/WPK leder Torild Mjelstad.

WPK og SGH tillitsvalgte, Torild Mjelstad og Mona Skyrud deltar i forhandlingsmøter med arbeids-giver på vegne av fagforeningens medlemmer. Mer enn tusen ansatte i SGH og WGH mottar enten oppsigelse eller endrings-oppsigelse med krav til redusert eller endret stilling.

Tillitsvalgte i SGH og WGH møttes denne uken for blant annet å utveksle informasjon om situasjonen i selskapene. Totalt skal SAS nedbemanne med inntil 5000 årsverk totalt, herav inntil 1300 årsverk i Norge. - Dette berører nær 700 ansatte i Ground
Handling forteller Mona Skyrud i SGH.

WGH nedbemanner med mer enn 200 årsverk på tre stasjoner på grunn av tap av SAS kontrakt og Covid-19. Nøyaktig hvor mange ansatte som vil bli berørt av prosessen er usikkert, men det er mer enn det antall årsverk som kuttes. - Vi som er tillitsvalgt skal sikre at prosessene følger gjeldende lov- og avtaleverk og arbeide for hver enkelt av fagforeningens medlemmer, sier Torild.

Junit har tillitsvalgte lokalt på stasjonene som stiller opp for våre medlemmer. Dersom du er usikker på din situasjon eller behøver bistand i møter så ta kontakt med din tillitsvalgte - du er ikke alene.