• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Widerøe Ground Handling og SAS inngår ny kontrakt

SAS og Widerøe Ground Handling (WGH) har inngått ny treårig avtale om levering av bakketjenester på 12 av 15 norske lufthavner. Avtalen som gjelder fra 1. februar 2021 omfatter ikke stasjonene i Kristiansand, Bergen eller Tromsø.

Fagforeningen Junit i WGH (WPK) er tilfreds med at partene er blitt enig om fortsatt levering av bakketjenester på de fleste stasjonene, men det er beklagelig og trist for kolleger på stasjonene som ikke omfattes av avtalen. - Ansatte i WGH arbeider hver dag for å yte best mulig service overfor SAS og flyselskapets passasjerer. Nå går ansatte på de tre stasjonene en usikker tid i møte, sier Torild Mjelstad som er leder av fagforeningen Junit/WPK. Fagforeningen tar dette til etterretning og arbeider med å få oversikt over situasjonen. Administrerende direktør i WGH, Marius Myhre skriver i en melding til alle ansatte at selskapet vil ta initiativ til et møte med overtakende selskap og søke å avklare hvordan de ønsker å håndtere situasjonen. 

 

 

Les mer i pressemelding fra WGH


WGH leverer bakketjenester på 41 lufthavner i Norge. Selskapet utfører blant annet håndtering av passasjerer og bagasje, frakthåndtering og avvising av fly. Selskapet består av 1800 ansatte, 3500 enheter bakkeutstyr og håndterer ca.185.000 avganger årlig.