• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Ferie- Feriepenger og Dagpenger

Det er noen spørsmål som vi ofte får vedrørende uttak av ferie, utbetaling av feriepenger når man
er permittert og mottar dagpenger.

Avvikling av ferie
Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt innenfor ferieloven også når du er permittert. Dersom tidspunkt for avvikling av ferie er avtalt med arbeidsgiver, så plikter du i prinsippet å ta ut ferien som avtalt. Permitteringsperioden og dagpenger avbrytes når du avvikler ferien, og fortsetter eventuelt etter endt ferie. Endring av ferie kan likevel avtales med arbeidsgiver dersom man blir enig om dette. Hovedferie løper fra 01.06. til 30.09. Dersom du blir syk i ferien så gjelder egne regler.

Feriepenger og Dagpenger
Feriepenger som skal utbetales i inneværende ferieår er opptjent ifjor og utbetales istedet for lønn når du tar ut ferie. Du har ikke rett på dagpenger når du avvikler ferie - husk å markere når du har ferie på meldekort til NAV. Vi anbefaler tillitsvalgte å ta opp med arbeidsgiver og drøfte eventuelt endring av tidspunkt for utbetaling avferiepenger. Arbeidsgiver kan eventuelt ta kontakt med sin organisasjon for å få klarhet i gjeldende regler.

Se også artikkel i VG for mer informasjon