• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Kontingentfritak ved permittering

Som alle har fått med seg så har Covid-19 (Corona-viruset) lammet Norge for fullt - og regjeringen har satt i verk tiltak som aldri har vært gjort i Norge siden krigen. Det skjer mye hver eneste dag - og dette rammer luftfarten kraftig! Avinor har også besluttet å stenge ned flere flyplasser på kortbanenettet! Hvor lenge dette kommer til å vare er uvisst. Men dette er en unntakssituasjon. Bedriften og fagforeninger er i tett dialog om alt som skjer - og mang av dere har allerede fått varsel om at bedriften kommer til å iverksette permitteringer. Vi har ikke fasit eller svar på alle spørsmål nå - men det er viktig at vi alle samarbeider og tar vare på hverandre i denne krisen - så vil vi komme gjennom dette også. 

Styret i Junit har vedtatt at medlemmer som er permittert og ikke lenger mottar lønn fra arbeidsgiver fritas for medlemskontingent. 

Når medlemmet er tilbake i jobb og mottar lønn, så gjenopptas kontingenttrekk som normalt.Stortinget vedtar i dag blant annet følgende

- Full lønn inntil 6G i 20 dager ved permittering -
  arbeidsgiver dekker 2 dager og staten dekker fra dag 3 til 20 dager

- Høyere dagpenger for lavtlønte, minimum 80 prosent av dagpengegrunnlag
  opp til 3G (ca 300.000 kr)
og 62,4 prosent fra 3G til 6G
- Inntektsgrense for rett til dagpenger senkes til 75.000 kroner
- Lærlinger sikres fortsatt lærlingelønn
- Arbeidsgiver må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger.
- Omsorgsdager øker fra 10 til 20 dager
- Selvstendig næringsdrivende sikres sykepenger, omsorgspenger og støtte ved bortfall av inntekt
- Forlengelse av periode for arbeidsavklaring
- Ikke aktivitetsplikt for sosiale ytelser
- Låneordning og utsatt moms og forskuddsskatt for å hjelpe næringslivet


Ta vare på dere selv og deres nærmeste og følg rådene fra Folkehelseinstituttet og myndighetene. 

Les mer om permitteringer på NAV sine sider eller Arbeidstilsynet eller kontakt Junit kontoret på mail eller tlf. 99275345 dersom du har andre spørsmål.