• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Nyvalgt Junit styre møtes

Det nyvalgte Junit styret avholdt det 
første styremøte tirsdag 10.03.2020

- Jeg ser fram til et godt samarbeid og gode diskusjoner i det nye styret, sier leder Torild Mjelstad, som ønsket velkommen og informerte om styrets rolle og oppgaver.

Nye medlemmer
Det var god stemning og diskusjoner i styret som blant annet ble informert om at Junit stadig får nye medlemmer i bedrifter der Junit organiserer - blant annet på OSL. Det er positivt at stadig flere ser nytten av å være organisert i en fagforening.

Den alvorlige situasjonen i bransjen 
etter koronautbruddet ble diskutert. Dette påvirker ansatte som arbeider i bransjen og permitteringer er tema i flere av bedriftene der Junit har medlemmer.

- Vi tar situasjonen på alvor og styret vil følge utviklingen fortløpende, sier Torild. Vi vil komme tilbake til medlemmene våre med ny informasjon når vi får bedre oversikt over hvordan arbeidsgiverne vil håndtere dette.

Tariffkonferansen blir ikke avlyst, men på grunn av "koronasituasjonen" så har styret besluttet å ikke avholde tariffkonferanse på Kielfergen. Vi ser nå etter et annet passende sted å møtes. Nærmere informasjon vil bli sendt til medlemmer som har meldt seg på konferansen.

Oversikt over det nye styret finner du her.