• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Forsvarer ordningen med ID-billetter

Luftfartsbransjens ordning med ID-billetter (Industrial Discount) har en lang historikk og er et internasjonalt etablert system der ansatte i luftfarten kan reise på rimelige billetter dersom det er plass, med svært begrensete rettigheter. Det er med andre ord en form for "standby-billett" der man ikke får bekreftet billetten før i "gate" rett før flyets avgang. 

Nå truer nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2019 hele ordningen. Finansdepartementet har vedtatt å utsette ikrafttredelsen av dette regelverket tre ganger – nå frem til 1. juli 2020. Dette kan ramme bruk av ID-billetter som mange ansatte innen luftfartsbransjen benytter.

NHO Luftfart som har jobbet sammen med selskapene med å finne løsninger som ivaretar ordningen med ID-billetter, ser store utfordringer med hvordan bruk av denne ordningen eventuelt skal verdisettes og dermed danne grunnlag for skatt. Utgangspunktet er at verdien/den skattemessige fordelen av ID-billetter må vurderes basert på pris i sluttbrukermarkedet. Utfordringen er at slikt marked ikke eksisterer for denne type billetter.
 
Junit og NHO Luftfart m.fl. arbeider nå i fellesskap for å hindre at ID-billetter blir omfattet av reglene om skatteplikt. Leder i Junit, Torild Mjelstad deltok i forrige uke på møte med Finansdepartementet sammen med NHO Luftfart, Widerøe m.fl. for å diskutere ulike problemstillinger knyttet eventuell skatteplikt.

- Vi reagerer både på måten regjeringen endrer reglene for en ordningen som har vært skattefri i lang tid, men stiller også spørsmål ved hvordan slike billetter skal verdisettes, sier Torild Mjelstad. Vi frykter at dersom vi ikke når fram med våre synspunkter og regjeringen endrer reglene, så er dagens ordning med ID-billetter truet.