• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Årsmøte 2020 er vel gjennomført

Junit årsmøte ble avholdt torsdag 6.februar 2020 på Gardermoen

Denne gangen hadde styret bestemt at årsmøtet skulle avholdes på en dag. Leder Torild Mjelstad åpnet og  innledet med blant annet å informere om aktuelle saker og takket for godt samarbeid med styret, administrasjon og med lokale tillitsvalgte.  Torild oppfordret til å invitere Junit til lokale års- og medlemsmøter. På denne måten får fagforeningen anledning å informere om aktuelle saker, samt utveksle synspunkter og erfaringer med medlemmer og tillitsvalgte.

Årsmøtet ble ledet av Svein Hundstad - Siri Gulliksen og Eli-Anne Zahl var referenter.
Beretning for året som har gått viser at det har vært god aktivitet både lokalt og sentralt. Det har vært avhold kurs og konferanser, og Junit tillitsvalgte har deltatt i en rekke møter med arbeidsgiver for å løse lokale og sentrale tvister. Fagforeningens hytte har blitt hyppig brukt og interessen virker å være økende. - Vi er glad for at medlemmer ser verdien av og benytter hytten vår, uttalte leder Torild Mjelstad.

Regnskap for 2019 ble gjennomgått og godkjent etter ren erklæringer fra intern og ekstern revisjon. Selv om året endte med negativt resultat så er fagforeningens økonomi solid i forhold til størrelse og sikrer fortsatt drift i årene fremover.

I forbindelse med budsjett for 2020 bemerket årsmøtet at man må fortsatt ha fokus på verving av nye medlemmer. Det var ingen innkomne forslag, men årsmøtet drøftet hvordan vi kan tydeliggjøre at Junit er en fagforening for ansatte innen luftfarten. Styret fikk fullmakt til å diskutere måter å gjøre dette. - Innspill fra tillitsvalgte og medlemmer mottas med takk, uttalte Torild Mjelstad før hun takket for fornyet tillit som leder av Junit.

Årsmøtet avsluttet med valg av nytt Junit styre for 2020.
Oversikt over det nyvalgte styret finner du her.


En kommentar fra nytt varamedlem i styret - om å være organisert i Junit