Fagforeningen arrangerte tillitsvalgtkonferanse

Denne uken arrangerte fagforeningen Junit en to dagers konferanse for tillitsvalgte for blant annet
å
diskutere tillitsvalgtrollen, neste års tariffoppgjør, pensjonsordninger og arbeidstidsordninger.

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at innholdet i avtalene skal revideres i tillegg til at lønn skal forhandles. Fagforeningen Junit har medlemmer i ulike virksomheter tilknyttet flere av landets flyplasser. Foruten direkteavtaler, så har Junit gjeldende hoved- og tariffavtale med arbeidsgiver- organisasjonene NHO og Virke.

Det er viktig at Junit som arbeidstakerorganisasjon opprettholder og videreutvikler våre tariffavtaler slik at disse tar opp og omfatter aktuelle problemer for sine medlemmer.

Denne gangen ble det fokusert på tariffavtale, pensjon og arbeidstid der skiftplaner og gjennomsnittsberegning av arbeidstid er blant aktuelle utfordringer vi har registrert den siste tiden.

Tillitsvalgtrollen og pensjonsordninger var også tema
Junit skal være en meningsbærende og kraftfull organisasjon.Dyktige lokale tillitsvalgte er viktig for våre medlemmers trygghet og service, og er en viktig forutsetning for rekruttering av nye medlemmer. Som tillitsvalgt representant man medlemmer og er ofte sett på som motpart til arbeidsgiver – i andre anledninger opptrer tillitsvalgte som medspiller i bedriftens innovasjon og utvikling. Dette krever at tillitsvalgte er godt kjent med lover og regler og kjenner sin rolle til enhver tid.

Stemningen og engasjementet blant deltakerne var god
Mange ulike lokale problemstillinger ble tatt opp både i plenum og pauser før vi reiste hjem litt
klokere og klar til å fortsette vervet som tillitsvalgt.