• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Fagbrevutdanning for Junits medlemmer

Det er stor interesse fra Junit sine medlemmer for å ta fagbrev og få formalisert relevant praksis. Dette er svært positivt.

NHO sitt kompetansebarometer viser at svært mange bedrifter ønsker flere fagarbeidere. Rundt 90 % av bedriftene, som har ansatte som tar fagbrev, mener at dette er nyttig.

 

Junit arbeider derfor med å igangsette et pilotprosjekt med teoriutdanning til fagbrev innen Salgsfaget, Reiselivsfaget og Logistikk som gjennomføres kombinert med nettutdanning og samlinger. Utdanningen er i samarbeid med NKI Nettstudier. Oppstartsamling er planlagt i september samt en samling før eksamen. Behov for ytterligere faglige samlinger vurderes i løpet av kurset.

Vi har mottatt henvendelser fra mange interesserte medlemmer og sender i disse dager ut brev til medlemmer som tilbys plass på kurset denne høsten. Dessverre så er det ikke mulig å tilby plass til alle som har meldt sin interessere i denne omgang, men det vil komme nye muligheter og nye tilbud.