• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Lønnsforhandlinger mellom Junit og Virke

Junit og Virke ble enig om regulering av lønnssatser i årets lønnsforhandlinger den 29. mai.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør - det vil si at partene kun forhandler om kroner og øre på bakgrunn av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.

Partene ble enig om følgende regulering av minstelønnssatsene Landsavtalen bilag 1A §4;

Minstelønnssatser heves gjeldende fra 1. april:
- Trinn 1 til 3 heves med kr 2,00- pr. time
- Trinn 4 heves med kr 3,00- pr. time
- Trinn 5 heves med kr 5,00- pr. time

Minstelønnssatser heves gjeldende fra 1. februar:
- Trinn 6 heves med kr 5,80,- pr. time


Partene ble også enig om å slutte seg til den nye "Sliterordningen" som erstatter dagens "Sluttvederlagsordning".

Om lokale forhandlinger
Partene forutsetter at det føres reelle lokale forhandlinger mellom de stedlige parter.

Vi viser for øvrig til gjeldende overenskomst Bilag 1A § 1-4 Årlig lønnsvurdering.