Lønnsforhandlinger mellom Junit og NHO Luftfart

Junit og NHO Luftfart møttes idag til årets lønnsoppgjør for våre medlemmer
som er omfattet av Luftfartsoverenskomsten og Flyekspedisjonsavtalen.

Dette årets forhandlinger er et mellomoppgjør. Dette betyr at det kun handler
om økonomi og ikke endringer av tariffavtalens innhold.

Partene ble enig om at alle arbeidstakere som er omfattet av de to overenskomstene gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time fra 01. april 2019.

Minstelønnssatsene heves tilsvarende.


Junit og Virke (Landsoverenskomsten)
Det er avtalt forhandlingsmøte mellom Junit og Virke den 29. mai 2019.