SAS-streiken er slutt

Partene i SAS konflikten er blitt enig om ny avtale som blant annet sikrer en mer forutsigbar arbeidshverdag. Dette betyr at flytrafikken snart er i rute, og behovet for permittering på grunn av mangel på arbeid er over. 

Med bakgrunn i henvendelsene vi har mottatt den siste tiden så har vi registrert at permittering er praktisert på ulike måter. I et forsøk på å kartlegge våre medlemmers erfaringer denne perioden så oppfordrer vi til å sende oss en kort beskrivelse av prosessen den siste uken samt gjerne også protokoller fra drøftingsmøter.