• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Brudd i SAS-meklingen - pilotene streiker

Pilotene i SAS er i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen. Noen av Junit sine medlemmer har allerede mottatt permitteringsvarsel med bakgrunn i arbeidsmangel på grunn av konflikten.

Adgang til og rutiner for permitteringer følger av Hovedavtalen med NHO §7 og Hovedavtalen med Virke §9.

Junit dekker lønnsbortfall inntil 80% av din lønn i permitteringsperioden.

I tilfelle permittering iverksettes er det viktig å være oppmerksom på følgende;

Lønnspliktperioden:

I utgangspunktet har du krav på lønn fra arbeidsgiver de 15 første dagene. Unntak fra lønnspliktperioden på grunn av konflikt i annen bedrift må eventuelt vurderes i forhold til om det er tilstrekkelig årsakssammenheng mellom streik og arbeidsmangel.

Dersom konflikten varer utover lønnspliktperioden så har du rett på dagpenger fra NAV. Dagpenger dekker ca 62% av lønnsbortfall. Junit dekker imidlertid lønnsbortfall mellom 62% og inntil 80% av din lønn i permitteringsperioden. Husk i såfall sende inn din lønnsslipp som viser lønnsbortfall til Ann-Karin på Junitkontoret.

Du må registrere deg via NAV sine websider (www.nav.no).

Eventuell planlagt ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid.

For mer informasjon om permittering og dagpenger - se www.nav.no eller www.arbeidstilsynet.no.

Kontakt også Junit kontoret på eller tlf. Faglig rådgiver på tlf. 992 75 345 for spørsmål.