• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Ny tillitsvalgt i SPK

Mona Skyrud (OSLKT) er konstituert som ny Hovedtillitsvalgt for Junit/SPK (ansatte i SAS).

I forbindelse med et tidsavgrenset prosjekt der målet er å verve medlemmer så har Junit i tillegg frikjøpt Mona fra sine ordinære arbeidsoppgaver i SAS for å drive med rekruttering.

Mona er utdannet og har fagbrev innen reiseliv. Hun har arbeider i SAS i mer enn 20 år, er gift og har 2 barn. Som mangeårig tillitsvalgt blant annet i LFF (nå Junit) og HK har hun erfaring fra styreverv og har tatt en rekke tillitsvalgtskoleringer blant annet innen arbeidsrett.

- Jeg gleder meg til nye utfordringer og ser fram til å bli bedre kjent med medlemmene i Junit, sier Mona.

Junit ønsker Mona velkommen som ny tillitsvalgt i SPK og medarbeider i Junit.