• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Hva bør du gjøre dersom dine kolleger streiker?

Denne helgen møter som kjent NHO og LO hos Riksmekler
for å forsøke å finne en meklingsløsning i årets mellomoppgjør. 

Dersom partene ikke finner løsning så er det varslet streik fra mandag 1.april kl. 0600. Selv om Junit ikke er part i dette oppgjøret så kan en streik i et annet fagforbund ramme ditt arbeidssted og deg selv på flere måter. Vi har respekt for de streikende og for saken de streiker. Det er derfor viktig å vite hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Her er noen kjøreregler.

Du har rett og plikt til å utføre ditt vanlige arbeid, men du
skal ikke utføre arbeid som normalt utføres av en kollega som
er i streik. Det er kun øverste leder av virksomheten som eventuelt
kan utføre arbeid som rammes av streik.

Du skal ikke arbeide overtid fordi andre streiker.
Det kan være andre årsaker til behov for overtid, men ikke streik.

Du kan selv bli permittert som følge av streiken (se tidligere artikkel i tilfelle permittering).

Dersom du er i tvil om ovennevnte eller det oppstår en annen situasjon så bør du ta kontakt
med din tillitsvalgte eller Junit kontoret.