• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Junit dekker lønnsbortfall i permitteringsperioden

Det er brudd i lønnsoppgjøret mellom NHO og LO. Lønnsoppgjøret går til mekling hos Riksmekler i slutten av måneden og med mulighet for streik blant LO forbundenes medlemmer fra arbeidstidens begynnelse ved utgang av frist for mekling 1. april kl 24:00.

Vi er ikke kjent med omfang av eventuell konflikt, men noen av Junit sine medlemmer har allerede mottatt permitteringsvarsel med bakgrunn i mulig konflikt. Adgang til og rutiner for permitteringer følger av Hovedavtalen med NHO §7 og Hovedavtalen med Virke §9.


Junit dekker lønnsbortfall inntil 80%
av din lønn i permitteringsperioden.

I tilfelle permittering iverksettes er det viktig å være oppmerksom på følgende;

Lønnspliktperioden
De 15 første dagene du er permittert får du ikke dagpenger, men lønn fra arbeidsgiver.

Dersom konflikten varer utover lønnspliktperioden så har du rett på dagpenger fra NAV.
Dagpenger dekker ca 62% av lønnsbortfall. Junit dekker imidlertid lønnsbortfall mellom 62%
og inntil 80% av din lønn i permitteringsperioden. Husk i såfall sende inn din lønnsslipp som
viser lønnsbortfall til Ann-Karin på Junit kontoret.

Du må registrere deg via NAV sine websider (www.nav.no).

Eventuell planlagt ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid.

For mer informasjon om permittering og dagpenger - se www.nav.no eller www.arbeidstilsynet.no.

Kontakt også Junit kontoret på  eller tlf. 99275345 for spørsmål.