• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Virke og Junit er enig om ny minstelønnssats

Virke og Junit er enig om regulering av minstelønnssats i Landsavtalens bilag 1A §5.

Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,80 per time -
kroner 943,- per måned - med virkning fra 1. februar 2019.

Garantilønnsordningen sikrer at de som lønnes etter de laveste
satsene i tariffavtalen også får en god lønnsutvikling.

Partene Virke og Junit har ikke avtalt endelig dato for forhandlinger i mellomoppgjøret. Følg med på våre web- eller facebook sider.