• Du finner trygghet i en fagforening!
    Du finner trygghet i en fagforening!
  • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
    Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
    Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
    Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Virke og Junit er enig om ny minstelønnssats

Virke og Junit er enig om regulering av minstelønnssats i Landsavtalens bilag 1A §5.

Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,80 per time -
kroner 943,- per måned - med virkning fra 1. februar 2019.

Garantilønnsordningen sikrer at de som lønnes etter de laveste
satsene i tariffavtalen også får en god lønnsutvikling.

Partene Virke og Junit har ikke avtalt endelig dato for forhandlinger i mellomoppgjøret. Følg med på våre web- eller facebook sider.