Enighet mellom VKL og Widerøe

VKL og Widerøe har kommet til enighet i lønnsoppgjøret for 2018

VKL og WGH oppnådde enighet i lønnsoppgjøret for 2018 søndag kveld.
Gå-sakte aksjon blir derfor ikke iverksatt og arbeid fortsetter som vanlig.

Viser for øvrig til tidligere informasjon om denne saken.