• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

VKL varsler Gå sakte aksjon

VKL har ikke har kommet til enighet med Widerøe i lønnsoppgjøret for 2018. 

De har derfor varslet oppsigelse av akkordavsavnsdelen samt Gå-sakte aksjon fra oppstart første skift på alle stasjoner 04.mars 2019, såfremt man ikke kommer til kommet til enighet før den tid.

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger er det i enkelte tariffavtaler med lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet, anledning til å gjennomføre aksjoner hvor arbeidstempoet settes ned, og lønn reduseres tilsvarende. Dette kalles også "Gå sakte aksjon" eller "dagsing".

 

En slik aksjon medfører at organiserte og uorganiserte arbeidstakere i bedriften som er omfattet av VKL sin tariffavtale, vil redusere sin arbeidsytelse med 20 % med tilsvarende reduksjon av lønn. 

Vi understreker at dette er en lovlig aksjon og at vi på funksjonærområdet skal utføre våre arbeidsoppgaver som vanlig.

Kontakt Junit v/leder Torild Mjelstad, mob 922 29 533 eller Faglig rådgiver Jonny Simmenes, mob 992 75 345 for mer informasjon.