• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Årsmøte 2019 er vel gjennomført

Årsmøte 2019 som ble gjennomført på Clarion Hotell Gardermoen den 9. februar er avsluttet.

Beretning og regnskap for 2018 som viste et overskudd på 4,6 mill.kr, samt budsjett for 2019 ble tatt til etterretning og godkjent. Vedtektsendringer ble vedtatt som blant annet utvider frist for kunngjøring av årsmøtet og presiserer hvilke organ som skal velges på årsmøtet. Videre ble det tatt inn en ny bestemmelse som beskriver internrevisjonens oppgaver.

Styret i Junit skal i fremtiden bestå av 6 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer.
Det nyvalgte styret er;

Leder Torhild Mjelstad, WGH BGO
Nestleder Hans Bakkland, SAS Cargo
Sekretær Line Merethe Lund, WGH MQN
Styremedlem Khalique Rana, SAS Cargo
Styremedlem Magne Kvæl, TRN Oslo
Styremedlem Clement Niamke, TRN Oslo
Varamedlem Tore Munkeby, WGH TRD
Varamedlem Morten Paulsen, SGH Oslo
Varamedlem Emma Flesland, WGH BGO

Tidligere styremedlemmer Ann-Kristin Ullersmo og Mikael Aas
som gikk ut av styret ble takket for innsatsen.

 

Fremtidens fagforening
I forkant av årsmøtet hadde Junit invitert til noen timers arbeidsmøte der de fremmøtte hadde
en aktiv, positiv og konstruktiv diskusjon om hvordan fagforeningen Junit skal være i fremtiden.
Innspill fra deltakerne blir tatt med i styrets arbeid for 2019. Møtet ble ledet av Per Morten fra
Puzzle Learning.