• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Viktig med samarbeid og dialog

Det er viktig at partene legger til rette for dialog og et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte mener Junit tillitsvalgt i Travel Retail Norge (TRN), Clement Maurice Niamke. Fagforening og arbeidsgiver må arbeide sammen og trekke i samme retning for trygge og sikre arbeidsplasser.

 - En god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er tuftet på innhold og gjennomføring av planer. Arbeidsgiver må vise at man ønsker å spille på lag. Respekt for hverandre og kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk er en forutsetning for et godt arbeidsliv, sier Clement, som har lang fartstid som aktiv tillitsvalgt på Gardermoen.


Les mer på tax-free.no