• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Viktig med samarbeid og dialog

Det er viktig at partene legger til rette for dialog og et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte mener Junit tillitsvalgt i Travel Retail Norge (TRN), Clement Maurice Niamke. Fagforening og arbeidsgiver må arbeide sammen og trekke i samme retning for trygge og sikre arbeidsplasser.

 - En god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er tuftet på innhold og gjennomføring av planer. Arbeidsgiver må vise at man ønsker å spille på lag. Respekt for hverandre og kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk er en forutsetning for et godt arbeidsliv, sier Clement, som har lang fartstid som aktiv tillitsvalgt på Gardermoen.


Les mer på tax-free.no