• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Forslag til Junit sentralstyret

Forslag til kandidater til Junit sentralstyret før årsmøtet 2019:

"Styret består av 11 medlemmer med 7 nummererte varamedlemmer, herunder leder nestleder, sekretær som særskilt velges på årsmøtet. Disse tre er styrets arbeidsutvalg. For øvrig konstituerer styret seg selv" (jfr. Vedtektenes § 06.03).

Valgkomiteen ber om at medlemmer som foreslås blir forespurt, samt at forslagsstiller oppgir telefonnummer til kandidaten.

Forslag til Junit sentralstyret sendes til Åge Eidem på epost innen 13. januar 2019.

Skjema for innsending av forslag til årsmøtet her.