• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Overføring av feriedager

Har du ferie til gode?

Det nærmer seg årsskifte og enkelte har ikke avviklet alle sine feriedagene ennå.
I noen bedrifter diskuteres det derfor nå med arbeidsgiver hvordan dette skal håndteres.

Her er litt informasjon som er verdt å huske når du diskuterer med arbeidsgiver:

Vi har krav på 25 virkedager etter ferieloven (6 virkedager i uken + en dag) etter ferieloven. Tariffavtalen gir oss rett på ekstra ferie – totalt 5 uker ferie.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på ekstraferie på 6 virkedager. Dette gjelder uansett om du arbeider hel- eller deltid.

Deltidsstilling betyr altså ikke at du har krav på tilsvarende færre feriedager.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager (1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag).

Huske at ferien skal tas i feriedager. Det er ikke lov «å betale seg ut».

I utgangspunktet så har vi både rett og plikt til å avvikle ferien i kalenderåret. Arbeidsgiver har faktisk plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie. Det betyr at dersom du har ferie til gode, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve at den avvikles før året er slutt.

Overføring av ferie

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enig så er det imidlertid mulig å overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste år. Det er også mulig å forskuttere inntil 2 uker av neste års ferie til dette året. Dette må i så fall avtales skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dersom arbeidsgiver ikke har sørget for avvikling av all ferie i løpet av ferieåret, og du fortsatt har feriedager til gode som ikke er avtalt overført, så anses det som et brudd på ferieloven og alle feriedager som du har til gode overføres til neste ferieår.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om ferieloven, eller andre spørsmål.