• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Besøk fra Global Blue Norge

Denne uken fikk vi besøk av Junit medlemmene ved Global Blue Norge. Global Blue Norge ved Oslo Lufthavn har den siste tiden vært i forhandlinger med Avinor for å videreføre sin kontrakt slik at de fortsatt kan beholde sin drift på Gardermoen. Det har naturlig nok vært en nervøs og usikker periode blant ansatte og bedriftsledelsen. Dersom Global Blue ikke får anbudskontrakten så vil virksomheten på Gardermoen opphøre og bedriften må nedbemanne, sier Junit tillitsvalgte Tove Nordheim.

En nyttig innføring i arbeidslivets regler

Årsaken til at medlemmer ved Global Blue besøkte oss var imidlertid ikke bare den pågående situasjonen, men også fordi Tove og medlemmene følte behov for å sette seg mer inn i reglene i arbeidslivet.

I løpet kurset så var vi innom arbeidsgivers styringsrett, arbeidsmiljøloven, ferieloven, hoved- og tariffavtalen. Aktive og tydelig interesserte medlemmer konkluderte med at kurset var svært nyttig og lærerikt.

- Med trussel om oppsigelser hengende over oss var det veldig godt å få en innføring i hvilke regler som gjelder rundt oppsigelser og ikke minst få gode tips om hvordan vi skulle håndtere dette. Det var et godt tilrettelagt kurs som i tillegg til viktige grunnleggende punkt hadde tatt høyde for hva vi ønsket å høre mer om.

Det var ekstra nyttig med et kurs der vi kunne ta opp konkrete saker som gjelder vår arbeidsplass og ikke bare generelle ting. Det var fint å bli kjent med den nye faglig rådgiveren i Junit. Kurset inspirerte til å lære mer, sier Tove Nordheim

Heldigvis viser det seg at medlemmene ved Global Blue ikke behøver å praktisere den nye kunnskapen med det første. Når dette skrives så kom meldingen om at Global Blue har fått ny kontrakt og kan drive videre på Oslo Lufthavn.

Heidi og Lise (på bildet) og de andre ansatte kan dermed se fram til en rolig julefeiring. Vi gratulerer!

Jonny Simmenes