• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!

Imponerende innsats fra medlemmene i Junit

Etter to vellykkede dager ombord på Kielfergen, med teori og praktiske øvelser i presentasjonsteknikk, kunne engasjerte medlemmer fra Junit reise hjem i trygg forvisning om at de hadde gjort en god innsats på kurset.

Det er en utfordring for de fleste å gå ut av komfortsonen og utfordre seg selv. Dette fikk deltakerne fra Junit erfare når de ble utfordret til å holde flere presentasjoner i løpet av de to kursdagene. Særlig imponerende var innsatsen fra medlemmene som ikke har norsk som morsmål. Foreleserne Per Morten og Kjell Morten fra Puzzle Learning var imponert over motet og innsatsen.

Leder Torild Mjelstad ønsket velkommen og åpnet kurset på Color Fantasy.

Vi benyttet anledningen til å bli kjent med deltakerne – blant annet så snakket jeg med Ane fra WGH i Trondheim som har vært medlem siden streiken i begynnelsen av 2017.

– Jeg ønsket å være del av fellesskapet som er i fagforeningen, og ikke minst den tryggheten som jeg har ved å være organisert. Dessuten så var jeg nysgjerrig på og ønsket å involvere meg i Junit som organisasjon. – Dessverre så har det vært noe uro i fagforeningen, men nå håper jeg at vi kan legge dette bak oss og se framover, sier Ane. Dette kurset har gitt oss mulighet til å øve på å skrive og presentere et budskap.

Ida og Eva som kommer fra samme klubb har vært medlem i Junit siden NFF tiden. – Vi arbeider i en ujevn bransje med mange endringer. Vi er medlem i Junit for å ha tryggheten som fagforeningen tilbyr dersom noe skjer i jobben.

- Dette er det tredje kurset med Per Morgen fra Puzzlelearning, så jeg hadde store forventninger som ble innfridd disse to dagene, fortalte Ida.

Som tillitsvalgt så ønsker jeg mer informasjon og bedre kommunikasjon med fagforeningen. Det er en stund siden jeg var på kurs, men dette var veldig bra, understreket Eva Haukø (som klarte å unngå fotografen).

Takk til alle deltakerne – jeg håper vi møtes snart igjen.

Jonny Simmenes