• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Høyesterett

Junit fikk ikke saken opp i Høyesterett mot tidligere ansatt i Junit. 
Junit vil da betale ut kompensasjon som retten har fastsatt. 
 
Ønsker alle en God sommer videre