• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

RESULTATET AV URAVSTEMNINGEN 2018

RESULTATET AV URAVSTEMNINGEN 2018

For tariffavtalen «Luftfartsavtalen» mellom NHO og Junit.

35,15 % av de stemmeberettigede har stemt ved uravstemningen i år.

Prosent JA: 48,54
Prosent NEI: 51,45
Prosent BLANK

Junits vedtekter sier dette om avstemningsreglene: 
Paragraf 9

09.01 
Tarifforslag skal forelegges de medlemmer det gjelder og på en slik måte at alle berørte medlemmer får anledning til å stemme over forslaget.

Dette er gjort ved en elektronisk avstemning.

Færre enn 2/3 av berørte medlemmer avga stemme og avstemningen viser ikke simpelt flertall blant berørte medlemmer. Derfor gjelder paragraf 09.04

09.04
Om slik flertall ikke fremkommer, avgjør styret i Junit, etter å ha innhentet råd fra styret i den eller de berørte klubber, om forslaget skal vedtas, forkastes eller sendes ut til ny avstemning.

Styret i Junit har med bakgrunn i paragraf 09.04 bestemt å vedta tarifforslaget mellom NHO og Junit. Det blir med andre ord ingen streik for medlemmene som er omfattet av Luftfartsavtalen.

Det samme gjelder Flyekspedisjonsavtalen, der ble det 100% JA blant de som hadde stemt.