• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

RESULTATET AV URAVSTEMNINGEN 2018

RESULTATET AV URAVSTEMNINGEN 2018

For tariffavtalen «Luftfartsavtalen» mellom NHO og Junit.

35,15 % av de stemmeberettigede har stemt ved uravstemningen i år.

Prosent JA: 48,54
Prosent NEI: 51,45
Prosent BLANK

Junits vedtekter sier dette om avstemningsreglene: 
Paragraf 9

09.01 
Tarifforslag skal forelegges de medlemmer det gjelder og på en slik måte at alle berørte medlemmer får anledning til å stemme over forslaget.

Dette er gjort ved en elektronisk avstemning.

Færre enn 2/3 av berørte medlemmer avga stemme og avstemningen viser ikke simpelt flertall blant berørte medlemmer. Derfor gjelder paragraf 09.04

09.04
Om slik flertall ikke fremkommer, avgjør styret i Junit, etter å ha innhentet råd fra styret i den eller de berørte klubber, om forslaget skal vedtas, forkastes eller sendes ut til ny avstemning.

Styret i Junit har med bakgrunn i paragraf 09.04 bestemt å vedta tarifforslaget mellom NHO og Junit. Det blir med andre ord ingen streik for medlemmene som er omfattet av Luftfartsavtalen.

Det samme gjelder Flyekspedisjonsavtalen, der ble det 100% JA blant de som hadde stemt.