• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Forhandlinger på Virke området

I dag har Junit vært hos Virke og reforhandlet Landsavtalen, etter 8 timers forhandlinger kom partene til enighet.

 

De viktigste punktene som partene ble enig om er:

 • Generelt tillegg på 0,75 kroner pr time
 • Matpengesatsen økes til 86,50 kroner

Junit fikk framforhandlet kompensasjon for å jobbe på påskeaften, de lokale partene avtaler størrelsen på kompensasjonen.

 

Avtalen blir sendt ut til uravstemning på mail i løpet av de neste dagen.

Frist for uravstemningen er 18. juni klokken: 12:00

 

Har du spørsmål, kontakt forhandlingssjef Bente Ørberg på 90606009