• Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

KVINNEDAGEN

 #METOO – FRA TAUSHET TIL KVINNEKAMP! 

 Dette er en av parolene i årets kvinnedags - tog, rett til fulltid stilling er en annen.

 Med denne artikkelen fra Dagbladet om en mulig lovendring ønsker Junit å gratulere våre medlemmer med kvinnedagen i dag 8. mars.

 

 


Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener lovendringen vil føre til at flere deltidsansatte får styrket rett til å øke sin stilling.

(Dagbladet): Siden 2005 har deltidsansatte hatt lovfestet fortrinnsrett til å utvide sin stilling når det lyses ut nye stillinger - men lovverket har på noen områder vært uklart og åpent for tolkning.

Nå vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) endre arbeidsmiljøloven slik at flere deltidsansatte enn før kan få rett til å utvide sin stilling istedet for at det gjøres nyansettelser.

- Det vil være en viktig endring som jeg regner med at vi også får tilslutning til i Stortinget. Vi ser at flere og flere jobber heltid, men fortsatt er det for mange som jobber ufrivillig deltid, sier arbeids- og sosialministeren, som sier hun er glad for å annonsere lovendringen på akkurat kvinnedagen.

Den største endringen hun foreslår innebærer at arbeidsmiljølovens § 14-3 endres, slik at det også åpner for at deltidsansatte får fortrinnsrett til en del av en stilling.

Les hele saken på dagbladet.no

Endringer i arbeidsmiljøloven

Lovendringen legger opp til å endre § 14-3 første ledd i arbeidsmiljøloven.

Den nye bestemmelsen skal nå lyde: Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.Fortrinnsretten kan også gjelde del av en stilling.

Den siste setningen er ny, og innebærer en klargjøring av lovverket, etter at en Høyesterettsdom fra 2016 slo fast det motsatte.

I tillegg vil departementet foreslå flere endringer i måten lovverket sier at Tvisteløsningsnemnda skal fungere.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.