• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Hovedavtalen Junit-NHO

© Næringslivets Hovedorganisasjon

Junit har reforhandlet Hovedavtalen mellom Junit og NHO

 
 
 
TARIFFOPPGJØR 2018
 
Årets tariffoppgjør starter i slutten av mars, først ut er LO og NHO. 
 
NHO informerer:» LO og NHO er enige om at det i år skal gjennomføres et samordnet oppgjør. Det betyr at det er de to hovedorganisajsonene sentralt som forhandler på vegne av sine medlemmer, og løsningen vil normalt omfatte samtlige tariffavtaler.
 
Dette er en oppgjørsform som brukes når det er store prinsipielle spørsmål som partene må bli enige om. I år er det AFP-ordningen det skal forhandles om.»

Junit vil starte forhandlingene med NHO når LO og YS er ferdig, trolig i april/mai.

 
  
 
Dette skjer i Junit fremover:
 • 7. mars: Styremøte i Junit
 • 21. mars: Tillitsvalgt konferanse 
 • 11-13. april: Kurs i konflikthåndtering på Kiel fergen. Her er det fremdeles mulig å melde seg på, siste frist for påmelding er 11. mars. Ler mer her.