• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

TARIFFOPPGJØRET 2018

 

I år mener Junit at tiden er inne for at flere av tariffområdene som har hatt en lengre periode med reallønnsnedgang nå bør få en reallønnsøkning.

En reallønnsøkning er lønnsøkning utover inflasjonen. Får vi f.eks en lønnsøkning på 3% og inflasjonen er på 4%, får vi derimot en reallønnsnedgang på 1%. Lønnsvekst alene er altså ikke nok.

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, det betyr at flere tema enn bare lønn kan tas opp i forhandlingene. De tillitsvalgte innen de forskjellige tariffområdene blir nå invitert til en tillitsvalgt konferanse på Junit kontoret. Det er de tillitsvalgte på de forskjellige tariffområdene som best vet hvor man har utfordringer.

 

De forskjellige klubbene må kalle inn til medlemsmøter for å høre hva medlemmene tenker og hvor medlemmene mener skoen trykker.
De sentrale forhandlingene med Virke og NHO vil starte i løpet av våren, vi vil komme nærmere tilbake med dato for forhandlingene.
I tillegg skal hver bedrift ha lokale forhandlinger. Dette vil de lokale tillitsvalgte informere mer om.

 

Har du spørsmål ang de sentrale forhandlingene, send mail til:

 

Vennlig Hilsen 
Forhandlingssjef i Junit

Bente Ørberg