• Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!

Informasjon fra Junit

Ferie, Overføring av ferie, og hva skjer med ferien din om du er syk ?

Frister for årsmøte i Februar 2018 

 

OVERFØRING AV FERIE TIL NESTE KALENDERÅR


Ferie skal avvikles i løpet av året, det er hovedregelen.

I henhold til Ferieloven har man fire uker og en dag ferie, med tariffavtale har man til sammen fem uker ferie pr kalenderår.
Er man over 60 år har man en ferieuke i tillegg.
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte avvikler den lov-og tariffregulerte ferien.

 

AVTALE OM OVERFØRING

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre inntil to uker ferie til påfølgende kalenderår.
Med tariffavtale kan det ved enighet overføres 17 virkedager ferie til neste ferieår

- 12 virkedager etter ferieloven og 5 virkedager etter tariffavtalen.
- Der ferien regnes ut fra 5 dagers uke kan det overføres 10 dager etter ferieloven og 4 dager etter tariffavtalen til sammen 14 feriedager.

Blir man ikke enig om at ferie overføres til neste år, kan arbeidsgiver pålegge at ferien avvikles i løpet av inneværende år.
Husk da at ferie skal avtales tidligst mulig og senest to måneder i forkant av avviklingen.

 

 

Sykdom

Hvis man pga sykdom ikke får avviklet den lovregulerte ferien før årets slutt, vil den automatisk bli overført til neste kalenderår.
Disse feriedagene kan ikke betales ut og strykes. Dette gjelder kun ved 100% sykemelding, ikke ved gradert sykemelding.

 

Årsmøtet 

 • Husk årsmøte 10. februar i Bergen. 
 • Frist for påmelding: 20. januar 2018. -Mer informasjon om påmelding kommer.
 • Frist for å komme med forslag til årsmøtet: 15. januar 2018.
 • Frist for å komme med forslag til kandidater til valgkomiteen: 1. januar 2018.

Forslag til Junit kan sendes inn til

Forslag til valgkomiteen kan sendes til 

 

 

Kontoret ønsker alle medlemmer en riktig fin førjulstid